Chính sách bảo mật thông tin

Về chúng tôi

Chúng tôi, đại diện azonlines.com là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp online toàn diện cho doanh nghiệp


Chúng tôi có thu thập thông tin của bạn hay không?

Thông tin liên hệ mà bạn gửi cho chúng tôi: chúng tôi sử dụng thông tin này để bộ phận chăm sóc thể liên hệ và hỗ trợ bạn dễ dàng hơn.

Thông tin khi bạn sử dụng ứng dụng di động: chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin riêng tư nào của bạn.

Lịch sử truy cập website: chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin riêng tư nào của bạn. việc lưu lịch sử (nếu có) chỉ đơn thuần là các tính năng của trình duyệt web mà bạn đang sử dụng và chúng tôi không có bất kỳ quyền truy cập nào đối với các thông tin này

Vị trí của bạn: Trong ứng dụng của chúng tôi có cung cấp chức năng xác định vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ. Tuy nhiên chúng chỉ sử dụng duy nhất toạ độ lat-lng để chỉnh định vị trí và bạn hoàn toàn có quyền tuỳ chỉnh cho ứng dụng sử dụng hay không.

Cookies: chúng tôi có đặt quảng cáo của các đối tác bên thứ 3 - điển hình là Google, việc thu thập cookies (nếu có) chỉ đơn thuần là các bên thứ 3 thu thập để việc hiện thị quảng cáo phù hợp với bạn - chúng tôi không có bất kỳ quyền truy cập nào đối với các thông tin này.